gevoelvoorleven gevoelvoorleven gevoelvoorleven gevoelvoorleven

Psychodynamische therapie


Psychodynamiek kun je zien als het krachtenspel in de mens tussen zelfbeeld, verlangens en emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voelen we ons energiek en evenwichtig. Zodra dit niet het geval is, voelen we ons door innerlijke strijd vermoeid, neerslachtig of onrustig. In feite heeft ieder psychisch probleem te maken met een innerlijke strijd. We willen iets heel graag, maar een kracht in onze psyche remt ons af. Ook lichamelijke klachten komen voort uit een verstoorde harmonie in de psychodynamiek.

Deze processen spelen zich continu af, zowel bewust als onbewust. Door verdieping van zelfinzicht en bewustzijn krijgen we inzicht in onze eigen psychodynamische processen en kunnen we een blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand brengen.

Voor wie?
De therapie werkt bij veel verschillende lichamelijke en/of
psychische klachten. Ook kun je met de therapie werken
aan je persoonlijke ontwikkeling.           lees meer  >